Druhy termoplastů

Velkou měrou dnes používané plasty v automobilovém, strojírenském a spotřebním průmyslu jsou termoplasty. Přesto v některých aplikacích jsou pro svoje specifické vlastnosti nenahraditelné reaktoplasty.  Termoplasty opravujeme proudem teplého vzduchu jehož teplota je definována zvlášť pro každý druh plastu. Většina plastových dílů je opatřena na rubové straně značkou svařitelného druhu plastu. Nejčastěji jsou uváděny tyto zkratky.

TERMOPLASTY

ABS
ABS/PC/ALPHA
PP (PP-EPDM)
PA (PA-6, P-66)
PE
PC
PC/PBTP
POM

Acrylnitril-Butadien-Styrol - Copolymer
Honda Polymer Alloy
Polypropylen - Terpolymer
Polyamid
Polyethylen
Polycarbonat
Polybutylen terphtalat                                                  Polyacetát