SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

 • Certifikované technologické postupy s využitím speciální stavební chemie                         BETOSAN, MAPEI, CPD, SIKA
 • Rekonstrukce a reprofilace stávajících betonových podlah
 • Zhotovení strojně hlazených betonových ploch
 • Tenkovstvé rekonstrukce betonových ploch
 • Uzavírací nátěry betonových konstrukcí
 • Zhotovení sklolaminátových vložek jímek, nádrží, vodojemů
 • Zhotovení plastbetonových jímek nádrží a bazénů 

 

TYPY PODLAH

 • Betonové
 • Epoxidové
 • Epoxicementové
 • Polyuretanové
 • Polymerní
 • Polymercementové
 • Plastbetonové

STATIKA STAVEB

 • Zpevňování konstrukcí injektáží aktivovaným cementem
 • Zpevňování konstrukcí polyuretanovou pryskyřicí
 • Zesilování konstrukcí technologií TYFO a FOSROC, uhlíkové a kompozitní tkaniny,rohože, tyče a sendviče

INJEKTÁŽE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

 • Injektáže stavebních konstrukcí pomocí polyuretanových hmot
 • Injektáže stavebních konstrukcí pomocí aktivovaného cementu
 • Injektáže stavebních konstrukcí pomocí polymercementových gelů
 • Injektáže stavebních konstrukcí pomocí hydrofilních gelů
 • Injektáže stavebních konstrukcí vložením silikonátových patron

JÁDROVÉ VRTÁNÍ

 • Realizace jádrových vrtů do průměru 400mm

KOTEVNÍ TECHNOLOGIE

 • Kotvení dle specifikací kotevních plánů
 • Speciální kotevní postupy

HYDROIZOLACE, DODATEČNÉ HYDROIZOLACE A SANACE VLHKÉHO ZDIVA

 • Technologie chemické mikroinjektáže
 • Technologie nástřiku krystalické hydroizolace systému XYPEX®
 • Technologie nástřiku osmotické cementové hydroizolace systému IDROSILEX ®
 • Technologie polyuretanových membrán MEDIATAN  ®       
 • Technologie na bázi osmotických cementových malt
 • Technologie stěrek na bázi cementových pojiv a syntetických polymerů
 • Technologie na bázi silikátových premixů
 • Komplexní sanace bytových a nebytových prostor
 • Hydroizolace na bázi bentonitu ( tzv. bílé vany )

 BROUŠENÍ, LEŠTĚNÍ A FRÉZOVÁNÍ POVRCHŮ

 • Broušení a leštění betonů, teraca, přírodního kamene a keramické dlažby špičkovou technologií Superfloor.
 • Renovace vsypových, betonových a drátkobetonových podlah 
 • Renovace litých teracových podlah a schodišť starých a historických objektů
 • Renovace teracových dlažeb
 • Strojní frézování.

 POŽÁRNĚ OCHRANNÉ KONSTRUKCE SYSTÉMU PROMAT

 • Požární ochrana ocelových nosných konstrukcí
 • Požární ochrana masivních stropů
 • Požární ochrana samostatných podhledů
 • Požární ochrana dřevěných trámových stropů
 • Požární ochrana konstrukcí z trapézových plechů
 • Požárně ochranné příčky a stěny, požární ochrana dřevěných nosných konstrukcí
 • Požární těsnící a spárovací materiály
 • Požárně ochranná zasklení
 • Požární ochrana vzduchotechnických potrubí
 • Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla
 • Požární ochrana prostupů potrubí
 • Požární ochrana kabelových kanálů
 • Požární ucpávky
 • Speciální protipožární aplikace

 ZPRACOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ

 • Výroba sklolaminátových dílů
 • Polaminování těles a konstrukcí
 • Opravy sklolaminátových dílů a konstrukcí ( bazény, jímky, kádě, zásobníky, ČOV ...)

VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY   

 • Návrh systému a rozvodů dle požadavků a možností zákazníka s přihlédnutím k využití již nepoužívaných septiků a žump a šachtic nebo nepoužívaného podsklepení objektů
 • Výroba sklolaminátových zásobníků a těles hrubých filtrů 
 • Výroba a dodávka filtračních, dezinfekčních, oxidačních a čerpacích jednotek autonomního systému
 • Možné doplnění o solární kolektory a tepelné zásobníky
 • Zajištění realizace a napojení dle požadavků zákazníka

 STŘEŠNÍ  A TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

 • prostorově vázané konstrukce
 • sbíjené vazníky
 • krovy a jejich části prováděné tradičními tesařskými postupy
 • sanace dřevěných konstrukcí
 • pokládka všech typů střešních krytin
 • půdní vestavby

smile 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.