• SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
 • Certifikované technologické postupy s využitím speciální stavební chemie    BETOSAN, MAPEI, CPD, SIKA, XYPEX
 • Rekonstrukce a reprofilace stávajících betonových podlah
 • Zhotovení strojně hlazených betonových ploch
 • Tenkovstvé rekonstrukce betonových ploch
 • Uzavírací nátěry betonových konstrukcí
 • Zhotovení sklolaminátových vložek jímek, nádrží, vodojemů
 • Zhotovení plastbetonových jímek nádrží a bazénů 

 PODLAHY

 • Betonové
 • Epoxidové
 • Polyuretanové
 • Polymercementové
 • Plastbetonové

STATIKA STAVEB

 • Zpevňování konstrukcí injektáží aktivovaným cementem
 • Zpevňování konstrukcí polyuretanovou pryskyřicí
 • Zesilování konstrukcí technologií TYFO a FOSROC, uhlíkové a kompozitní tkaniny,rohože, tyče a sendviče

INJEKTÁŽE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

 • Injektáže stavebních konstrukcí pomocí polyuretanových hmot
 • Injektáže stavebních konstrukcí aktivovaným cementem
 • Injektáže stavebních konstrukcí silikonátovým gelem
 • Injektáže stavebních konstrukcí vložením silikonátových patron

JÁDROVÉ VRTÁNÍ

 • Realizace jádrových vrtů do průměru 400mm

HYDROIZOLACE, DODATEČNÉ HYDROIZOLACE A SANACE VLHKÉHO ZDIVA

 • Chemická mikroinjektáž
 • Nástřiku krystalické hydroizolace systému XYPEX®
 • Technologie nástřiku osmotické cementové hydroizolace systému IDROSILEX
 • Technologie polyuretanových membrán MEDIATAN  ®
 • Sanace bytových a nebytových prostor
 • ZPRACOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ

 • Výroba sklolaminátových dílů
 • Polaminování těles a konstrukcí
 • Opravy sklolaminátových dílů a konstrukcí ( bazény, jímky, kádě, zásobníky, ČOV ...)

VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY   

 • Návrh systému a rozvodů dle požadavků a možností zákazníka s přihlédnutím k využití již nepoužívaných septiků a žump a šachtic nebo nepoužívaného podsklepení objektů

 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.