Renovace laminátů

Rm2000d100-0098_img25

Naším cílem při opravách laminátových dílů a výrobků je obnovení tvaru, barvy, zrnitosti a případně i textury. Opravy provádíme různými postupy v závislosti na typu laminátu ( kompozitu ) a způsobu jeho užívání. Při opravě docilujeme zacelení poškozeného místa, případně vyztužení, zesílení a obnovení textury nástřikem. Struktury povrchů docilujeme pomocí speciálního otisku jako v případě plastů. U oprav kompozitů jde však o komplikovanější technologii. Účelem všech použitých postupů je dosažení vysoké kvality oprav, zejména vysoké pevnosti. V případě sklolaminátů nám použité technologie umožňují provedení rozsáhlejšího zákroku včetně totální rekonstrukce.